Banner

עסקים קטנים

כל השירותים לעסקיך במקום אחד

כל השירותים לעסקיך - במקום אחד

שלומית פרץ רואי חשבון הינה One Stop Shop עבורך ועבור העסק הקטן שלך ומסירה ממך מטלות, אחריות וכאבי ראש מיותרים.

בעלי עסקים קטנים מתקשים – ובצדק – לעסוק במטלות שחורגות מהניהול השוטף, תפעול העובדים, הייצור והמכירות.

בשלומית פרץ רואי חשבון יסירו ממך את ההתעסקות בניהול ספרים נכון, בהכנת משכורות, בטיפול בכל הטפסים הנלווים לפרישה, מילואים, נכות, מחלה, דמי לידה וכד', בהתמודדות עם דרישות תשלום מסים, בהתכתבויות וייצוג מול רשויות המס השונות ,דיונים, הסדרי תשלום, בהכנת דו"חות אישים דוחות שנתיים.

אז הרשה לנו לסייע לך ולהקל מהעומס המוטל עליך. אנו ננהל עבורך את החשבונות, נחשב משכורות, ננפיק תלושים, נחשב את המסים ונבטיח שתוכל  לחייך גם בעת הכנת הדו"ח השנתי שלך.