Banner

ביקורת פנים

"ישנם סיכונים ועלויות הכרוכים בנקיטת פעולה. אך הם פחותים  מהסיכונים והעלויות הכרוכים בנוחות שבאי נקיטת הפעולה" ג'ון פ. קנדי

ביקורת פנים בחברות וארגונים הפכה אבן יסוד להצלחתם. הביקורת מחויבת לנוכח הסביבה העסקית המשתנה במהירות, המציאות הגלובלית, שעוברת מהפכים דרמטיים והתחרותיות הגוברת בכל ענף וענף.

ביקורת הפנים שמעניק משרד שלומית פרץ רואי חשבון היא מדויקת, לא מתחנפת, נוקבת כשנדרש ובעיקר יעילה. בקרת הפנים תאיר עיניך באשר לשינויים ושיפורים נדרשים, תסייע בהפקת לקחים, תחשוף כוחות פנימיים שאינם מנוצלים כיאות ותניע את עסקיך לקראת שדרוג והתפתחות.

ניסיון של שני עשורים בביקורת פנים בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות הוליד מודלים ייחודים, מבוססי-תהליך, לזיהוי ולניהול סיכונים. המודלים היצירתיים מעניקים מענה לצרכים ולסיכונים משתנים, תוך הסתמכות על מתודולוגיות חדישות שנוצרות בענף בו פועלים עסקיך.

למשרד שלומית פרץ רואי חשבון יש הניסיון והידע לתמיכה בחברות וארגונים צומחים, ליישום הסעיפים 302 ו-404 לחוק Sarbanes&Oxley ולהבטיח  בסיס יציב לבקרה הפנים ארגונית.

גמישות מחשבתית ותכנון יצירתי מאפשרים התאמת הייעוץ לצרכי כלל הארגון, אך בד בבד להתאימה לצרכי כל אחד מחלקיו:

  • שיקוף והמחשת תהליכי הבקרה
  • ביקורת על תהליכי העבודה
  • הצעת חלופות לקשיים בניהול החברה ומעקב אחר יישומן בפועל